IMG_4587

Smrčak (lat. Morchella esculeta) – 100 gr

500,00Kn

Jestiva gljiva (nakon vrenja).U Rusiji raste po bjelogoričnim, crnogoričnim i mješovitim šumama. Često se može naći u područjima šumskih požara, na opožarenim mjestima. Javlja se u rano proljeće. Novgorodski su arheolozi, vršeći iskapanja pod crkvicom sv. Panteleimona, pronašli svitke koji su ih zainteresirali. Na njima je bio prikazan manastirski ¨plan¨ sakupljanja ljekovitih gljiva i to smrčaka. Svitci su nazvani ¨gljivarskima¨, a sadržavali su upute kako i u slučaju kojih bolesti primijeniti te ljekovite gljive.
Prekrasni smrčak ¨gljiva prvocvjetnica¨ koristi se u liječenju problema s vidom. Kod kratkovidnosti, dalekovidnosti i mrene. Doista, za stare ruse to je bila nasušna potreba-naočale još nisu bile izumljene, a s vidom je bilo problema i u tom davnom vremenu pa, na primjer, nadstojnik manastira ne samo da je sam pio nastoiku (pripravak) od smrčaka nego je to savjetovao i ostalim monasima. Danas se djelovanje smrčaka istražuje i ispostavlja se da je drevno znanje, na osnovu iskustva, bilo apsolutno točno. Otkrivena je tvar, koja ne samo da jača mišiće oka nego djeluje i na očnu leću ne dopuštajući joj da se zamuti. Smrčak sadrži polisaharide i oni su ti koji jačaju mišiće oka, sprečavaju zamućenje leće, mrenu i glaukom. Smrčak ima lactiferousno, detokcikacijsko i antibiotsko djelovanje, čisti krv i limfu.
Glavni učinci:
jača mišiće oka; sprečava razvoj mrene i odignuće mrežnice;popravlja apetit i rad probavnog trakta; čisti limfni i krvožilni sustav, poboljšava cirkulaciju, djeluje detoksikacijski i antibiotski; pridonosi stvaranju mlijeka u dojilja; pojačava aktivnost spolnih žlijezda
Načini konzumacije i doziranje:
Dnevna preporučena doza gljive iznosi 6 grama (jušna žlica). Bitno je da se uz gljivu konzumira  ivitamin C zbog bolje apsorpcije ljekovitih tvari. Vitamin može biti iz prirodnog izvora ili u tabletama.

Category:

Product Description

Eating mushrooms (after boiling). In Russia, it grows in perennial, coniferous and mixed forests. It can often be found in areas of forest fires, in fireplaces. It occurs early in the spring. Novgorod archaeologists, excavating under the church of St. Panteleimon, find the scrolls that interested them. They showed monastery planes for collecting medicinal mushrooms and fungus. Swallows were referred to as ‘glutathans’, and contained instructions on how to apply these healing mushrooms.The wonderful first-century glittering scum is used to treat vision problems. For short-sightedness, distances, and flaws. Indeed, for the old Russians this was a silent need-glasses had not been invented yet, and there were problems in that ancient time, for example, the monastery superstar not only did not drink the smell of fatigue but advised it other monks. Today, the activity of the frost is explored and it turns out that the ancient knowledge, based on experience, was absolutely correct. A substance has been discovered, which not only strengthens the eye’s muscles but also acts on the lens that does not allow it to blur. Smudge contains polysaccharides and they are the ones that strengthen the eye’s muscles, prevent clouding of the lens, the face and the glaucoma. Smurf has a lactiferous, detoxifying and antibiotic effect, cleansing blood and lymph.Main Effects:strengthens the muscles of the eye; prevents the development of the abdomen and the retina, corrects the appetite and the digestive tract; cleans the lymphatic and vascular system, improves circulation, acts detoxifying and antibiotic; contributes to milk production in breastfeeding; strengthens the activity of sex glandsConsumption and dosage forms:The recommended daily dose of fungi amounts to 6 grams (juice spoon). It is important that ivitamine C is consumed with fungi due to better absorption of medicinal substances. Vitamin can be from a natural source or in a tablet.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Smrčak (lat. Morchella esculeta) – 100 gr”