emrefresh-710x710

EM REFRESH

ČIŠĆENJE – još jedna perspektiva

Riječ čisto danas znači okruženje bez bakterija i drugih mikroorganizma. Pogodno je zamisliti okruženje koje je pogodno za boravak i bezopasno za zdravlje. Unatoč našim željama, znamo da je sterilan okoliš gotovo nemoguć, jer naš svijet je sastavljen od mikroorganizama. Pitanje je samo dali su ti mikroorganizmi korisni ili štetni. Dezinfekcijska sredstva i sredstva za čišćenje ne prave razliku između njih i uništavaju ih sve redom.

Srećom, postoji alternativa – u naše okruženje mogu zapravo ući odabrani korisni mikroorganizmi, tzv. efektivni mikroorganizmi ili EM koji koegzistiraju s nama i imaju pozitivan utjecaj na okoliš, a time i na naše zdravlje.

Kada se primjenjuje proizvod EM REFRESH na površini, tada se dominacijom efektivnih mikroorganizma istisnu drugi (štetni) mikroorganizmi i povećava količina pozitivnih mikroorganizama. Dakle, ne moramo više brinuti za mikroorganizme koji nam mogu naškoditi i stoga je naš boravak ugodniji.

SASTAV:

EM REFRESH proizvod sadrži prirodne organske kiseline i enzime proizvedene fermentacijom bilja, voća i smeđe riže s učinkovitim mikroorganizama. EM REFRESH je bogat prirodnim antioksidansima.

PREDNOSTI:

Stvorite korisnu i pozitivnu mikrofloru u vašem okruženju.Prirodno-biološko sredstvo čisti našu okolinu i uklanja neugodne mirise.

Smanjuje broj štetnih mikroorganizama i grinja i sprječava njihov razvoj.U prostorima poboljšava kvalitetu zraka – zrak postaje svjež i čist. Spriječava nastanak plijesni.

SKU: 0900 Category:

Product Description

CLEANING – another perspective The word pure today means an environment without bacteria and other microorganisms. It is convenient to imagine a setting that is suitable for staying and harmless to health. Despite our wishes, we know the sterile environment is almost impossible because our world is made up of microorganisms. The question was only whether these microorganisms were useful or harmful. Disinfectants and cleaning agents do not make the difference between them and destroy them all the time. Fortunately, there is an alternative – in our environment can actually enter the selected beneficial microorganisms, so-called. effective microorganisms or EMs that coexist with us and have a positive impact on the environment and therefore on our health. When the product EM REFRESH is applied on the surface, then by the dominance of the effective microorganisms, other (harmful) microorganisms are extruded and the amount of positive microorganisms is increased. So, we do not have to worry about microorganisms that can harm us and that’s why our stay is more enjoyable. COMPOSITION: EM REFRESH product contains natural organic acids and enzymes produced by fermentation of plants, fruits and brown rice with effective microorganisms. EM REFRESH is rich in natural antioxidants. ADVANTAGES: Create a useful and positive microfruit in your environment. The natural-biological agent cleans our environment and removes unpleasant smells. Reduces the number of harmful microorganisms and mites and prevents their development. It improves air quality in the space – the air becomes fresh and clean. Prevents the formation of mildew.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “EM REFRESH”