em-probiotyk-1l-710x710

EM PROBIOTIK

Probiotici su proizvodi koji sadrže žive i / ili ne-žive efektivne mikroorganizme koji imaju povoljne učinke na zdravlje organizma domaćina. Zajedno s ostalim elementima doprinose stabilizaciji mikrobnih i enzimskih aktivnosti u probavnom traktu životinja i na taj način pozitivno utjecati na njihov rast i razvoj.

Proizvod EM PROBIOTIK sastoji se od efektivnih mikroorganizama koji pružaju životinjama bolju imunosustavnu zaštitu.

Koristi se za sprečavanje bolesti povezanih s oslabljenim imunitetom i metabolizmom zbog korištenja antibiotika.

PREDNOSTI:

Povećava prirodnu otpornost životinja

Bolje zdravlje i tjelesna kondicija

Smanjena smrtnost i otpor prema stresu

Povećana učinkovitost unosa hrane

EM PROBIOTIK

Od 1. siječnja 2006. godine Europska unija je nametnula potpunu zabranu uporabe antibiotika za poticanje rasta u hrani za životinje. Ova zabrana ne uključuje prirodne proizvode kao što su probiotici, enzimi, prirodne hrane za životinje i minerali.

RAD

Proizvod EM PROBIOTIK je prirodni lijek za obogaćivanje i stabilizaciju crijevne flore odgovorne za pravilno funkcioniranje probavnog sustava. Probiotik potiče imunološki sustav i spriječava stvaranje i djelovanje patogenih bakterija i gljivica.

NAPOMENA: Proizvodi različitih sastava se koriste za pčele i za ostale krupnije životinje radi različitosti probavnog trakta.

SKU: 0902 Category:

Product Description

Probiotics are products that contain live and / or non-living effective microorganisms that have beneficial effects on the health of the host organism. Together with other elements, they contribute to the stabilization of microbial and enzymatic activities in the digestive tract of animals and thus positively affect their growth and development. Product EM PROBIOTIK consists of effective microorganisms that provide better immunosuppressive protection to animals. It is used to prevent diseases associated with impaired immunity and metabolism due to the use of antibiotics. ADVANTAGES: Increases the natural animal resistance Better health and fitness Reduced mortality and stress resistance Increased feed intake EM PROBIOTIK Since 1 January 2006, the European Union has imposed a total ban on the use of antibiotics to stimulate growth in animal feed. This ban does not include natural products such as probiotics, enzymes, natural foodstuffs and minerals. WORK Product EM PROBIOTIK is a natural remedy for the enrichment and stabilization of the intestinal flora responsible for the proper functioning of the digestive system. Probiotic stimulates the immune system and prevents the formation and action of pathogenic bacteria and fungi. NOTE: Products of different compositions are used for bees and for other larger animals due to differences in digestive tract.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “EM PROBIOTIK”